Data:2014-03-31 09:45:00
Treść:
Rejestr umów o odprowadzanie ścieków Komórka prowadząca rejestr: Dział Obsługi Klienta
Kontakt telefoniczny: +48 32 325 71 19
E-mail: a.lorens@rcgw.pl


Rejestr umów Komórka prowadząca rejestr: Dział Ekonomiczno-Finansowy
Kontakt telefoniczny: +48 32 325 72 33
E-mail: a.dabrowska@rcgw.pl


Rejestr skarg i wniosków Komórka prowadząca rejestr: Sekretariat
Kontakt telefoniczny: +48 32 325 72 35
E-mail: rcgw@rcgw.pl


Rejestr reklamacji w zakresie świadczonych usług Komórka prowadząca rejestr: Dział Obsługi Klienta
Kontakt telefoniczny: +48 32 325 71 19
E-mail: a.lorens@rcgw.pl