Data:2014-03-31 09:20:00
Treść:Regulamin pracyRegulamin pracy tekst jednolity 12-12-2013

Zasady wynagradzania oraz liczba stanowisk pracy
Zasady wynagradzania i nagradzania pracowników wg Regulaminu wynagradzania z dnia 10.12.2010 r z późniejszymi zmianami.
Liczba stanowisk pracy i zatrudnionych w ramach umowy i pracę (w etatach) na dzień 31.12.2013r, wynosi 107,25 etatów.