Data:2014-04-25 09:11:32
Treść:Walne Zgromadzenie

Prezydent Miasta Tychy - mgr inż. Andrzej Dziuba


Rada Nadzorcza

  • Jerzy Swatoń
  • Daria Szczepańska
  • Krzysztof Setlak
  • Mieczysław Podmokły


Zarząd


  • Prezes – mgr inż. Zbigniew Gieleciak
  • Prokurenci: Aneta Dąbrowska – Prokura samoistna
  • Aleksander Groński – Prokura łączna
  • Piotr Romańczuk – Prokura łączna