Data:2014-05-22 12:30:27
Treść:Walne Zgromadzenie

Prezydent Miasta Tychy - mgr inż. Andrzej Dziuba


Rada Nadzorcza

  • Jerzy Swatoń
  • Daria Szczepańska
  • Krzysztof Setlak
  • Mieczysław Podmokły
  • Teodor Urbanik


Zarząd


  • Prezes – mgr inż. Zbigniew Gieleciak


Prokurenci

  •  Aneta Dąbrowska – Prokura samoistna
  • Aleksander Groński – Prokura łączna
  • Piotr Romańczuk – Prokura łączna