Data:2014-11-04 15:18:01
Treść:Nazwa: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA
Skrót: RCGW SA
Typ: Spółka Prawa Handlowego
Adres: 43-100 Tychy, al. Marszałka Piłsudskiego 12
Telefon +48 32 325 72 35
Fax +48 32 325 72 85
E-mail: rcgw@rcgw.pl
www: www.rcgw.pl

Konto bankowe:
Bank Millennium S.A. O/Tychy 88 1160 2202 0000 0001 2714 1582

Podstawowy przedmiot działalności: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Szczegółowy zakres określa Statut Spółki.


Godziny pracy:
Poniedziałek
730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530 
Czwartek 730 - 1730
Piątek 730 - 1330

Kasa RCGW S.A. czynna jest w godzinach pracy Spółki.
 
Kasa znajdująca się w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. ul. Sadowa 4, czynna jest następująco:

Poniedziałek
715 - 1430
Wtorek 715 - 1430
Środa 715 - 1630 
Czwartek 715 - 1430
Piątek 715 - 1430W sprawach skarg i wniosków Prezes Zarządu przyjmuje codziennie w godzinach pracy Spółki, po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie (pokój 414) tel. +48 32 325 72 35.


Dane redaktora strony BIP

Barbara Mazur
tel.  +48 32 325 72 35
fax. +48 32 325 72 85
b.mazur@rcgw.pl
rcgw@rcgw.pl