Data:2015-01-02 14:48:20
Treść:NIP: 646-21-00-779

Regon: 273340260

KRS: 0000046396

Kapitał zakładowy: 205.588.000,00 zł

Statut Statut Spółki obowiązujący od 07-02-2012