Data:2015-06-10 14:24:10
Treść:Regulamin pracyRegulamin pracy tekst jednolity 12-12-2013

Zasady wynagradzania oraz liczba stanowisk pracy
Zasady wynagradzania i nagradzania pracowników wg Regulaminu wynagradzania z dnia 10.12.2010 r z późniejszymi zmianami.
Liczba stanowisk pracy i zatrudnionych w ramach umowy o pracę (w etatach) na dzień 31.12.2014r, wynosi 110,00 etatów.