Data:2016-01-04 13:49:42
Treść:Regulamin pracyRegulamin pracy tekst jednolity 12-12-2013

Zasady wynagradzania oraz liczba stanowisk pracy
Zasady wynagradzania i nagradzania pracowników wg Regulaminu wynagradzania z dnia 10.12.2010 r z późniejszymi zmianami.
Liczba stanowisk pracy i zatrudnionych w ramach umowy o pracę (w etatach) na dzień 31.12.2015r, wynosi 114,25 etatów.