Data:2016-05-12 16:40:45
Treść:

Sprawozdania finansowe

Bilans


Bilans za rok 2015

Bilans za rok 2014

Bilans za rok 2013

Bilans za rok 2012

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za rok 2015

Rachunek zysków i strat za rok 2014

Rachunek zysków i strat za rok 2013

Rachunek zysków i strat za rok 2012


Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego (uchwała)


Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki

Uchwala nr 1 w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki

 Uchwała nr 1 w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki


Podział zysku (uchwała)

Uchwała nr 10 w sprawie podziału zysku za rok 2014

Uchwała nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2013

 Uchwała nr 11 w sprawie Podziału zysku za rok 2012