Data:2016-09-08 14:27:33
Treść:
Kontrola Data:
01.07.2016 - 14.07.2016

Organ Kontrolujący:
Naczelnik II Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

Zakres przedmiotowy kontroli:
Podatek od towarów i usług za kwiecień 2016. Aktualność danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym na dzień wszczęcia kontroli

Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnychKontrola Data:
14.06.2016 - 14.06.2016

Organ Kontrolujący:
WFOŚiGW w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach umowy pożyczki Nr 115/2015/82/02/nt/P

Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnychKontrola Data:
13.10.2015 - 13.10.2015

Organ Kontrolujący:
WFOŚiGW w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnychKontrola Data:
30.09.2015 i 07.10.2015

Organ Kontrolujący:
WIOŚ w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Oczyszczalnia Ścieków

Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnychKontrola Data:
22.04.2015 - 29.04.2015

Organ Kontrolujący:
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Prawo pracy, BHP, badanie wypadku przy pracy

Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnychKontrola Data:
17.11.2014 - 28.11.2014

Organ Kontrolujący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2,5,8,9 i ust. 2 Ustawy z dnia 14.03.1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r Nr 212 poz. 1263 ze zm.)

Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnychKontrola Data:
11.12.2013 - 19.12.2013

Organ Kontrolujący:
Inspekcja Ochrony Środowiska WIOŚ w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnychKontrola Data:
18.10.2013
21.10.2013 - 22.10.2013
24.10.2013 - 25.10.2013
28.10.2013 - 29.10.2013
31.10.2013

Organ Kontrolujący:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku

Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

2. Ustalanie uprawnień doświadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków oświadczenia emerytalne i rentowe

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych


Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnychKontrola Data:
03.09.2013

Organ Kontrolujący:
WFOŚiGW w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach - "Zabudowa trzeciego agregatu prądotwórczego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tychach-Urbanowicach - zadanie główne"

Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnych