Data:2016-09-08 13:33:56
Treść:
Rejestr umów o odprowadzanie ścieków Komórka prowadząca rejestr: Dział Obsługi Klienta
Kontakt telefoniczny: +48 32 325 71 19
E-mail: a.lorens@rcgw.pl


Rejestr umów Komórka prowadząca rejestr: Zespół Księgowości i Płac
Kontakt telefoniczny: +48 32 325 72 10
E-mail: a.cichon@rcgw.pl


Rejestr skarg i wniosków Komórka prowadząca rejestr: Sekretariat
Kontakt telefoniczny: +48 32 325 72 35
E-mail: rcgw@rcgw.pl


Rejestr reklamacji w zakresie świadczonych usług Komórka prowadząca rejestr: Dział Obsługi Klienta
Kontakt telefoniczny: +48 32 325 71 19
E-mail: a.lorens@rcgw.pl