Data:2016-12-30 09:33:26
Treść:Regulamin pracy – Regulamin pracy tekst jednolity 12-12-2013

Zasady wynagradzania oraz liczba stanowisk pracy
Zasady wynagradzania i nagradzania pracowników wg Regulaminu wynagradzania pracowników RCGW S.A. z dnia 15.12.2016 r.
Liczba stanowisk pracy i zatrudnionych w ramach umowy o pracę (w etatach) na dzień 31.12.2016r, wynosi 127,75 etatów.