Data:2017-07-05 14:20:37
Treść:

Sprawozdania finansowe

Bilans

Bilans za rok 2016


Bilans za rok 2015
 

Bilans za rok 2014
 

Bilans za rok 2013

 

Bilans za rok 2012

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat za rok 2016

Rachunek zysków i strat za rok 2015

Rachunek zysków i strat za rok 2014

Rachunek zysków i strat za rok 2013

Rachunek zysków i strat za rok 2012


Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego (uchwała)

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki

Uchwala nr 1 w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki

 Uchwała nr 1 w sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki


Podział zysku (uchwała)

Uchwała nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2016

Uchwała nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2015

Uchwała nr 10 w sprawie podziału zysku za rok 2014

Uchwała nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2013

 Uchwała nr 11 w sprawie Podziału zysku za rok 2012