Data:2018-01-29 14:07:03
Treść:NIP: 646-21-00-779

Regon: 273340260

KRS: 0000046396

Kapitał zakładowy: 240.038.000,00 zł

Statut – Statut Spółki obowiązujący od 24-10-2017