Data:2018-06-07 13:46:28
Treść:NIP: 646-21-00-779

Regon: 273340260

KRS: 0000046396

Kapitał zakładowy: 240.318.000,00 zł

Statut – Statut Spółki obowiązujący od 11-05-2018