Data:2018-09-27 14:49:29
Treść:Walne Zgromadzenie

Prezydent Miasta Tychy - mgr inż. Andrzej Dziuba


Rada Nadzorcza
 
  • Jerzy Swatoń
  • Krzysztof Setlak
  • Mieczysław Podmokły
  • Teodor Urbanik
  • Aleksandra Zamasz


Zarząd
 
  • Prezes – mgr inż. Zbigniew Gieleciak

 

Prokurenci

  • Aneta Dąbrowska – Prokura samoistna
  • Tomasz Bacza – Prokura łączna
  • Mirosław Sojka – Prokura łączna