Data:2018-09-27 16:38:20
Treść:Przedmiotem przeważającej działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest
 
1.  PKD  37.00.Z  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 
1.  PKD  35.11.Z  Wytwarzanie energii elektrycznej
2.  PKD 72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
3.   PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
4.  PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
5.  PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
6.  PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
7.  PKD 93.11.Z  Działalność obiektów sportowych
8.  PKD 93.13.Z  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
9.  PKD 96.04.Z  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej