Data:2018-10-01 14:37:12
Treść:Regulamin pracy
Regulamin pracy obowiązujący od 06-04-2017
Aneks do regulaminu pracy

Zasady wynagradzania oraz liczba stanowisk pracy
Zasady wynagradzania i nagradzania pracowników wg Regulaminu wynagradzania pracowników RCGW S.A. z dnia 15.12.2016 r.
Liczba zatrudnionych w ramach umowy o pracę (w etatach) na dzień 31.12.2017r, wynosi 135,75 etatów.