Data:2018-10-01 14:42:07
Treść:W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Załatwiane są przez pracowników poszczególnych Działów Spółki.
 
Godziny pracy:
Poniedziałek 700 - 1500
Wtorek 700 - 1500
Środa 700 - 1500 
Czwartek 700 - 1700
Piątek 700 - 1300
 
Kasa znajdująca się w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. ul. Sadowa 4, czynna jest następująco:

 
Poniedziałek 715 - 1430
Wtorek 715 - 1430
Środa 715 - 1630 
Czwartek 715 - 1430
Piątek 715 - 1430

Zespół Obsługi  Klienta
Mieści się w pokoju nr 433, IV piętro
Przyjmuje klientów ze sprawami, dotyczącymi usług, które świadczy Spółka dla odbiorców indywidualnych jak i dla firm. Pracownicy biura pomogą Państwu między innymi w załatwieniu wszelkich formalności związanych z:
 • przygotowaniem umów o odprowadzanie ścieków,
 • umów przyłączeniowych,
 • zmianą danych klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, korespondencyjny,
 • sporządzeniem wniosków o zawarcie/ rozwiązanie umowy
 • należnościami z tytułu świadczenia usług odprowadzanie ścieków
 • przyjmowaniem reklamacji
 
Kontakt telefoniczny+48 32 325 71 19
+48 32 325 72 36
+48 32 325 72 61
+48 32 325 72 87

Dział Kanalizacji
Dział Kanalizacji w ramach bieżącego zarządzania i administrowania sieciami kanalizacyjnymi prowadzi szereg działań związanych z:
 • wydawaniem warunków,
 • wydawaniem uzgodnień,
 • odbiorami technicznymi,
 • eksploatacją sieci oraz pomocą techniczną w zakresie kanalizacji wybudowanej w ramach Projektu "Gospodarka Ściekowa w Tychach" oraz w ramach zadań własnych RCGW S.A.

W skład Działu Kanalizacji wchodzą sekcje: KK, KU, KR.

KK - sekcja nadzoru budowlanego i obsługi sieci
Kontakt telefoniczny
+48 32 325 72 26
+48 722 363 800 (telefon komórkowy) Henryk Kostorz

+48 32 325 71 22
+48 693 720 992 
(telefon komórkowy) Piotr Sokół

KU - sekcja wydawania warunków i uzgodnień dokumentacji
Kontakt telefoniczny
+48 32 325 72 22
+48 32 325 72 63

KR - sekcja rozbudowy sieci i zgłoszeń reklamacyjnych
Kontakt telefoniczny
+48 32 325 72 22
+48 32 325 72 26


Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
Informujemy, iż w chwili obecnej w imieniu Jednostki Realizującej Projekt "Gospodarka Ściekowa w Tychach" wszelkie sprawy dotyczące sprawowania nadzoru w okresie zgłaszania wad oraz w okresie gwarancyjnym nad infrastrukturą wybudowaną w ramach Projektu prowadzi Dział Kanalizacji RCGW S.A.


Sekretariat

Sekretariat Spółki zajmuje się między innymi przyjmowaniem listów, pism i faksów kierowanych do RCGW S.A., które przekazywane są do odpowiednich komórek do realizacji.


Prezes Zarządu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach pracy Spółki, po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie Spółki (pokój 414) tel. +48 32 325 72 35


Awarie
 
 • W razie wystąpienia awarii na sieci kanalizacji sanitarnej prosimy kontaktować się z:    Dyspozytorem RPWiK w Tychach S.A. tel. +48 32 325 70 00, lub bezpłatnym nr tel. 994
lub:
 • Dyspozytorem Oczyszczalni Ścieków tel. +48 32 218 01 00 wew. 130; kom. +48 695 602 000