Data:2018-10-04 10:50:57
Treść:

Sprawozdania finansowe

 

Bilans

Bilans za rok 2017

 

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat za rok 2017


Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego (uchwała)
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki


Podział zysku (uchwała)
Uchwała nr 9 w sprawie podziału zysku