Data:2018-11-15 10:12:45
Treść:NIP: 646-21-00-779

Regon: 273340260

KRS: 0000046396

Kapitał zakładowy: 229.407.000,00 zł

Statut – Statut Spółki obowiązujący od 19-06-2018