Data:2018-12-17 13:28:50
Treść:NIP: 646-21-00-779

Regon: 273340260

KRS: 0000046396

Kapitał zakładowy: 229.407.000,00 zł

Statut Statut Spółki obowiązujący od 21-11-2018