Data:2018-12-17 13:31:42
Treść:
Rejestr umów o odprowadzanie ścieków Komórka prowadząca rejestr: Zespół Obsługi Klienta
Kontakt telefoniczny: +48 32 325 71 19
E-mail: a.lorens@rcgw.pl
 
Rejestr umów Komórka prowadząca rejestr: Zespół Księgowości i Płac
Kontakt telefoniczny: +48 32 325 72 10
E-mail: a.cichon@rcgw.pl
 
Rejestr skarg i wniosków Komórka prowadząca rejestr: Sekretariat
Kontakt telefoniczny: +48 32 325 72 35
E-mail: rcgw@rcgw.pl
 
Rejestr reklamacji w zakresie świadczonych usług Komórka prowadząca rejestr: Zespół Obsługi Klienta
Kontakt telefoniczny: +48 32 325 71 19
E-mail: a.lorens@rcgw.pl