Data:2019-01-09 10:46:04
Treść:Walne Zgromadzenie

Prezydent Miasta Tychy - mgr inż. Andrzej Dziuba


Rada Nadzorcza
 
  • Jerzy Swatoń
  • Krzysztof Setlak
  • Mieczysław Podmokły
  • Teodor Urbanik
  • Aleksandra Zamasz


Zarząd
 
  • Prezes - mgr inż. Zbigniew Gieleciak
  • Wiceprezes - mgr Aneta Dąbrowska

 

Prokurenci
 

  • Tomasz Bacza – Prokura łączna
  • Mirosław Sojka – Prokura łączna