Data:2019-05-15 10:40:46
Treść:

Sprawozdania finansowe

 

Bilans

Bilans za rok 2018

 

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat za rok 2018


Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego (uchwała)
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz Sprawozdania Zarządu Spółki


Podział zysku (uchwała)
Uchwała nr 9 w sprawie podziału zysku