Nowości w serwisie:

Śląska Nagroda Jakości

Jest nam miło poinformować, że Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. zostało laureatem kolejnej, prestiżowej, lokalnej nagrody!

Tym razem starania i dokonania Spółki zostały docenione przez Jury XVIII edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości, patronowanej przez Wojewodę Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego. Laureatem nagrody w kategorii „ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SZJ” została Pani Aneta Dąbrowska - Pełnomocnik SZJ Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Prokurent, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Kierownik Zespołu ds. realizacji strategii marketingowej parku wodnego w Tychach.

Kapituła konkursowa doceniła kompetencje przywódcze naszej Laureatki oraz jej osobiste zaangażowanie w dbałość o rozwój spółki i biznesowe relacje z otoczeniem. Eksperci stwierdzili, że Pełnomocnik znakomicie steruje zintegrowanym systemem zarządzania, pomaga Spółce realizować nowe dokonania i skutecznie wpływa na poprawę satysfakcji wszelkich interesariuszy. Nominację Pani Anety w pełni poparła również Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach.

Działalność RCGW S.A. na przestrzeni ostatnich lat stanowi wymowną ilustrację pozytywnego wpływu systemów zarządzania w przełożeniu na sukces ekonomiczny, finansowy i wizerunkowy Spółki. Osiągnięte wyniki w zakresie efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków, relacji z interesariuszami oraz współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami naukowymi i biznesowymi w obszarach badań i rozwoju dowodzą, iż właściwie dobrane i wdrożone systemy zarządzania stanowią znakomity fundament dla rozwoju działalności organizacji – mówi Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu RCGW S.A. U podstaw tego sukcesu bez wątpienia znajdują się działania Pani Pełnomocnik Anety Dąbrowskiej, która okazała się być znakomitym liderem, który bazując na zaangażowaniu personelu Spółki i jego wiedzy fachowej z dużą determinacją i świadomością realizowanych celów stworzył wizję nowocześnie zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem, energią, bezpieczeństwem personelu oraz zarządzania relacjami ze wspólnotą lokalną, opartymi o system społecznej odpowiedzialności biznesu – podkreśla Prezes.

Laureatka opracowała zasady funkcjonowania wielu systemów zarządzania w Spółce, w tym specjalnego systemu wynagradzania pracowników promującego kreatywność, innowacyjne podejście do pracy, ciągłe uczenie się i doskonalenie. Pełnomocnik efektywnie wspiera działania umożliwiające utożsamianie się pracowników z organizacją, zwiększenie ich zaangażowania w pracę, co wpływa korzystnie na efektywność całej organizacji. Opracowane systemy umożliwiające sprawny monitoring spełniania oczekiwań Klientów znacznie wzmacniają ich zaufanie do przedsiębiorstwa.

Konkurs Śląska Nagroda Jakości, realizowany od 1997 roku, ma na celu integrację środowisk gospodarczych oraz promowanie osiągnięć przedsiębiorstw i instytucji realizujących ideę ciągłego doskonalenia. Jest to jedyny konkurs w regionie, którego priorytetem jest obiektywna i rzetelna ocena wdrożonych rozwiązań organizacyjno-systemowych a przyjęty model oceny organizacji, pozwala określić dalsze kierunki jej samorozwoju.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 9 maja br. o godz. 17:00 w katowickim Kinoteatrze Rialto podczas Gali z okazji Święta Europy.

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email