Nowości w serwisie:

O tyskiej oczyszczalni ścieków w Senacie

Dnia 7 czerwca 2016r. Prezes Zarządu RCGW S.A. – Zbigniew Gieleciak – prezentował osiągnięcia tyskiej oczyszczalni ścieków podczas obrad Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Jako przedstawiciel sektora wod-kan, zaproponował również kierunki rozwoju branży na kolejne lata.
 
Prezes Zarządu RCGW S.A., Zbigniew Gieleciak, został poproszony o wygłoszenie referatu podczas posiedzenia Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas wystąpienia Prezes opowiedział o potencjale energetycznym osadów ściekowych w Polsce, podkreślając, że przyjazne środowisku, energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych jest przykładem efektywnego korzystania z lokalnych zasobów. Prelegent zwrócił również uwagę na konieczność zorientowania rozwoju sektora wod-kan na współpracę wewnątrz branży, jak i kooperację międzybranżową i kompleksowe rozwiązywanie problemów, likwidujące zbędne koszty.  
 
Na przykładzie tyskiej oczyszczalni ścieków, Zbigniew Gieleciak, zaprezentował wizję oczyszczalni ścieków XXI wieku opartą na ekologii, ekonomii i edukacji. Na koniec wystąpienia Prezes podkreślił, że inteligentne zarządzanie procesami i kompleksowe podejście do gospodarki wodno-ściekowej, osadowej, odpadowej i energetycznej może zapewnić miastom poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Oczyszczalnie ścieków posiadają potencjał pozwalający na osiągnięcie całkowitej samowystarczalności energetycznej i co więcej, na zasilanie zewnętrznych obiektów w miastach – powiedział Zbigniew Gieleciak. Jest to kierunek, w którym zmierzają również Tychy - dodał.
 
Fot. Prezes Zarządu RCGW S.A. – Zbigniew Gieleciak (po lewej) z Senatorem Czesławem Ryszką (po prawej)
Fot. Prezes Zarządu RCGW S.A. – Zbigniew Gieleciak (po lewej) z Senatorem Czesławem Ryszką (po prawej)
 
Przedmiotem działania Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest ochrona i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna oraz współpraca z zagranicą w zakresie ekologii. Komisja Środowiska, ustanowiona uchwałą Senatu, funkcjonuje od 2008r.
 
Fot. Członkowie Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Fot. Członkowie Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email