Nowości w serwisie:

RCGW S.A. jako przewodnik po ścieżkach zawodowych studentów Politechniki Śląskiej

W ramach wspierania idei współpracy biznesu i nauki Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. rozpoczęło realizację pilotażowych studiów mentorskich dla studentów Politechniki Śląskiej. Profile tematyczne studiów dotyczą nowatorskich rozwiązań w tyskiej oczyszczalni ścieków oraz w Wodnym Parku Tychy.

Obszar badawczo-rozwojowy od wielu lat stanowi kompas rozwoju RCGW S.A. wyznaczający kierunki praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy. Spółka prowadzi analizy na licznych stanowiskach badawczych, wykorzystuje instalacje pilotażowe oraz ściśle współpracuje ze środowiskiem naukowym.

Przykład strategicznego partnerstwa stanowi podpisana przez RCGW S.A. umowa z Politechniką Śląską na studia mentorskie II stopnia kierunku Biotechnologia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Projekt opiera się na wielowymiarowej współpracy z zakresu inżynierii środowiska i biotechnologii pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami.

Uczestnicy studiów mentorskich wyłonieni zostali podczas konkursu, w którym głównymi kryteriami były wybitne wyniki w nauce oraz zaangażowanie w projekty na I stopniu studiów. Studenci realizują indywidualny tok nauczania oraz przedmioty dodatkowe bezpośrednio związane z wybranym tematem pracy dyplomowej. RCGW S.A. decydując się na przyjęcie funkcji mentora zadeklarowało przekazanie niezbędnych materiałów, możliwość konsultacji oraz wsparcie merytoryczne podczas realizacji tematu. Spółka zagwarantowała również przyjęcie studenta na bezpłatną praktykę zawodową. Umożliwi to m.in. wzięcie udziału we wdrażaniu opracowanego rozwiązania technologicznego.

Udział w Projekcie daje studentom możliwość zdobycia bezcennej, praktycznej wiedzy. Studia mentorskie są przykładem wyjścia poza schemat odtwórczej realizacji tematu pracy dyplomowej oraz próbą znalezienia odpowiedzi na realne potrzeby rynku z punktu widzenia przyszłego, potencjalnego pracodawcy – mówi Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu RCGW S.A.

Na współpracy zyskuje również RCGW S.A. Koncepcja studiów zakłada opracowanie konkretnego zagadnienia badawczego zgłoszonego przez przedsiębiorstwo. W efekcie wypracowane wspólnie ze środowiskiem naukowym rozwiązania mogą zostać wykorzystane w praktyce oraz stanowić impuls do dalszego rozwoju naszej Spółki – dodaje Prezes.

Tematy prac magisterskich realizowanych w ramach studiów mentorskich dotyczą m.in. procesu fermentacji osadów ściekowych oraz intensyfikacji produkcji biogazu. Przedmiotem prac dyplomowych inżynierskich będzie natomiast analiza mikrobiologiczna nowoczesnych systemów uzdatniania wody basenowej w Wodnym Parku Tychy.
Na dobry początek planowanej współpracy pracownicy RCGW S.A. byli przewodnikami dla delegacji z Politechniki po…budowie tyskiego parku wodnego. W dniu 12.09.2016r. Studenci wraz z prof. dr hab. Joanna Surmacz-Górską z zachwytem przemierzali kolejne strefy Wodnego Parku Tychy, szczególną uwagę koncentrując na elementach technologii uzdatniania wody basenowej. Grupa wykazała szczególne zainteresowanie filtrami wypełnionymi innowacyjnym tzw. zielonym szkłem (fot.).
Zarówno Studentom, jak i sobie, życzymy owocnej współpracy oraz wzajemnego spełnienia naukowych i biznesowych oczekiwań.

 

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email