Nowości w serwisie:

Ekoodpowiedzialne RCGW S.A.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. po raz kolejny zostało wyróżnione za działalność proekologiczną. Tym razem Spółka otrzymała nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie „Ekoodpowiedzialni w Biznesie”.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. otrzymało nagrodę główną w kategorii „Przedsiębiorstwo” w VI edycji Konkursu Ekoodpowiedzialni w Biznesie, organizowanego przez cenioną w branży wod-kan firmę wydawniczą Abrys Sp. z o.o.

Celem konkursu było wyróżnienie przedsiębiorstw podejmujących odważne przedsięwzięcia ekologiczne, wdrażające ekoinnowacje oraz prowadzące działania inwestycyjne, edukacyjne lub informacyjne w zakresie ochrony środowiska.

W skład Komisji Konkursowej, oprócz przedstawicieli organizatora, wchodzili reprezentanci resortu ochrony środowiska oraz organizacji pozarządowych. Kapituła konkursowa doceniła zaangażowanie oraz skuteczność i innowacyjność Spółki w zakresie minimalizacji wpływu jej działalności na środowisko przyrodnicze. Ogromne znaczenie miało również podnoszenie świadomości ekologicznej wśród pracowników firmy a także wśród lokalnej społeczności. Dodatkowym atutem RCGW S.A. było posiadanie międzynarodowych certyfikatów zarządzania środowiskowego, energetycznego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Kompleksowy system uzupełniających się wzajemnie procedur i norm umożliwia prowadzenie odpowiedzialnego społecznie biznesu w sposób wiarygodny i z korzyścią dla środowiska – mówi Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu RCGW S.A.

Statuetkę odebrał Pełnomocnik Spółki ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Dariusz Szeja w dniu 10.10.2016r. podczas uroczystej Gali Kongresu ENVICON.

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email