Nowości w serwisie:

Obowiązkowy punkt na mapie Polski

Tyską oczyszczalnię ścieków odwiedzili przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z Ukrainy. Celem wizyty w RCGW S.A. było zapoznanie się z nowymi technologiami i dobrymi praktykami w branży w kontekście koniecznej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Ukrainie.
 
W dniu 10.10.2016r. Oczyszczalnię Ścieków Tychy-Urbanowice odwiedziła delegacja z Ukrainy. Wśród Gości znaleźli się przedstawiciele Ukraińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Wodno-Kanalizacyjnych (UKRVODOKANALEKOLOGIA) tj. Prezes Stowarzyszenia i były Dyrektor wodociągów w mieście Chmielnicki: Yurii Zherlitsyn oraz Alexander Romaniuk – Dyrektor Stowarzyszania. Tyską oczyszczalnię zaszczycił swoją obecnością również Alexander U. POPOV – Dyrektor Centrum Informacji o Wodzie Miasta Kjjów, doktor nauk technicznych i były Dyrektor wodociągów w Kijowie.
 
Wspomniane stowarzyszenie ekologiczne, z siedzibą w Kijowie, jest organizacją zrzeszającą kilkadziesiąt ukraińskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz kilka tysięcy firm z branży wod-kan, w tym dostawców technologii i urządzeń oraz firm budowlanych. Prężnie działające stowarzyszenie organizuje sympozja, konferencje, szkolenia, tworzy bazy danych zawierające informacje o branży oraz zapewnia wsparcie rozwojowe sektora wod-kan na Ukrainie.
 
Celem przyjazdu do Polski gości zza wschodniej granicy była chęć zapoznania się z nowymi technologiami oraz dobrymi praktykami w zakresie szerokorozumianej gospodarki wodno-ściekowej. Wizyta w Tychach była związana z planem efektywnego wykorzystywania biogazu w oczyszczalniach ścieków na Ukrainie. Goście byli pod wrażeniem wykorzystania potencjału oczyszczalni ścieków w zakresie produkcji prądu i ciepła z biogazu. Szczególną uwagę skoncentrowano na osiągnięciu przez tyską oczyszczalnię 150% samowystarczalności energetycznej, co stało się przedmiotem wielu dalszych rozważań i dyskusji. RCGW S.A. posłużyło również jako przykład dobrej praktyki w zakresie pozyskiwania ekologicznych funduszy wojewódzkich i krajowych na inwestycje związane z rozwojem oczyszczalni. Mamy nadzieje, że wizyta w tyskiej oczyszczalni ścieków okaże się pomocna w nakreśleniu kierunków i obszarów rozwoju przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych naszych sąsiadów. Czujemy się wyróżnieni tym spotkaniem i jednocześnie wdzięczni, ponieważ współpraca oparta na wymianie doświadczeń i transferze wiedzy zawsze przynosi obustronne korzyści – mówi Zbigniew Gieleciak, Prezes RCGW S.A.
 
Delegacja z Kijowa zamierza odwiedzić również polskie centra naukowo-rozrywkowe, takie jak Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, HYDROPOLIS we Wrocławiu oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Mamy nadzieję, że już za rok (oprócz tyskiej oczyszczalni ścieków) miejscem, do którego będą przyjeżdżać podobne delegacje będzie również Edukatorium – centrum multimedialno-doświadczalne poświęcone tematyce wodnej zlokalizowane w budowanym przez RCGW S.A. Wodnym Parku Tychy.

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email