Nowości w serwisie:

AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ

Prezes Zarządu RCGW S.A. – Zbigniew Gieleciak – został uhonorowany tytułem „AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”. Nagroda jest przyznawana osobom indywidualnym za  szczególnie  osiągnięcia w działalności zawodowej oraz wkład w rozwój regionu.
Nagroda została przyznana w ramach konkursu „Śląskie Budowanie” organizowanego przez Śląską Izbę Budownictwa. Kapitułę Konkursu stanowiły osoby reprezentujące Wojewodę Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego, Rektorów Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Częstochowskiej, samorządy zawodowe i gospodarcze budownictwa, które utworzyły „Forum Budownictwa Śląskiego” a także eksperci w poszczególnych kategoriach konkursu i przedstawiciele Prezydium i Rady Śląskiej Izby Budownictwa.
Kapituła doceniła profesjonalne i innowacyjne zarzadzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i budownictwa infrastrukturalnego oraz aktywne kierowanie samorządem gospodarczym w Tychach.
Przypominamy, że Zbigniew Gieleciak przygotował i przeprowadził modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach doprowadzając ją do najbardziej efektywnej pod względem energetycznym oczyszczalni w Europie, pokrywającej w 150% zapotrzebowanie na prąd z własnych, odnawialnych źródeł energetycznych. Jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy (MAO) ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” zarządzał budową ponad 367 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście oraz regulacją ok. 33 km rowów i cieków wodnych. Aktualnie realizuje budowę parku wodnego w Tychach zasilanego całkowicie energią elektryczną i cieplną z biogazu wytwarzanego w oczyszczalni. Łącznie Prezes kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1 mld zł.
Uroczyste wręczenie nagród w postaci statuetek autorstwa śląskiego rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego miało miejsce 25 listopada 2016r. w Teatrze Miejskim w Gliwicach w trakcie XIX Gali Budownictwa.
 

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email