Nowości w serwisie:

Jubileusz XX-lecia RCGW S.A.

Szanowni Państwo,

Już od 20 lat pracownicy Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach starają się współtworzyć nowoczesne oblicze sektora gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. Zaczęliśmy od realizacji działań naprawczych nałożonych na Spółkę decyzją Wojewody Śląskiego z tytułu nieprzestrzegania wymagań środowiskowych. Zastana przez nas oczyszczalnia groziła katastrofą ekologiczną. Dzięki wieloletniej, ciężkiej pracy, udało się ją doprowadzić do stanu przyjaznego środowisku, ale i ludziom. Kompleksowo wykorzystaliśmy przy tym potencjał oczyszczalni. Przykładem może być produkcja biowody technologicznej ze ścieku oczyszczonego, unieszkodliwianie zewnętrznych odpadów przemysłowych i wytwarzanie zielonej energii, której ilość przekracza 150% w stosunku do zużycia na potrzeby własne oczyszczalni.

Tradycję związaną z działaniami w obszarze gospodarki wodno-ściekowej przejęliśmy od księcia pszczyńskiego, który w I połowie XIX wieku sprowadził do Promnic specjalistów holenderskich, by ci zaprojektowali i wybudowali na rzece Gostynii przed Zameczkiem Myśliwskim w Promnicach oczyszczalnię szuwarową. Powstała ona na 600ha przed Jeziorem Paprocańskim, umożliwiając poprawę jakości wody w rzece. Było to działanie bardzo nowatorskie. Dzięki RCGW S.A., ponad 150 lat później, historia zatoczyła koło. Staliśmy się kontynuatorami działań naszych przodków i przyświeca nam podobny cel: czysta Gostynka i odpowiedzialne korzystanie z przyrody.

Działania Spółki na przestrzeni ostatnich 20 lat są wymownym przykładem dbałości o środowisko naturalne, o zrównoważone systemy ekorozwoju. Wszystko po to, by budować czyste miasto Tychy, które rozwija się w symbiozie z wodą, miasto przyjazne mieszkańcom.

Wykorzystanie potencjału wody i ścieków stanowi dla nas ekodźwignię rozwoju, zarówno w kontekście oczyszczalni ścieków, systemu kanalizacji, jak i inwestycji wykraczających poza tą branżę. Przykład stanowi budowany przez nas Wodny Park Tychy. Wykorzystujemy tam ekologiczne technologie, realizujemy innowacyjne atrakcje wodne oraz budujemy nowoczesne centrum nauki o wodzie.

Wszystkie działania i osiągnięcia Spółki są wynikiem intensywnej pracy, zaangażowania wszystkich obecnych i byłych pracowników RCGW S.A. Za ten trud i poświęcenie niniejszym chciałem podziękować. Pragnę wyrazić również wdzięczność firmom, instytucjom i mediom a także władzom miasta Tychy, z którymi było nam dane współpracować. Dziękuję za profesjonalizm oraz bezcenną wymianę doświadczeń.

Mam nadzieję, że 20-letnia działalność RCGW S.A. była dla niektórych z Państwa inspirująca. Jestem przekonany bowiem, że woda, ścieki i powstająca z nich zielona energia, stanowią koło zamachowe w budowie Tychów jako Smart City.

                                                                                                                                   Zbigniew Gieleciak
                                                                                                                                   Prezes Zarządu RCGW S.A.
 

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email