Kontrole

Kontrola Data:
24.01.2020

Organ Kontrolujący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania; ocena przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwani używania tytoniu.


Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
7,12,13,18.11; 5,18.12.2019

Organ Kontrolujący:
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp.
2. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia.

Zalecenia pokontrolne:
Zgodnie z wydanym nakazem z dnia 20.12.2019
 
 
Kontrola Data:
26.09.2019 - 04.10.2019

Organ Kontrolujący:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Rybnik

Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany  jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
07.08.2019

Organ Kontrolujący:
Kuratorium Oświaty w Katowicach Wydział Nadzoru Edukacji

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji wypoczynku zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r, poz. 1457 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016r, poz. 452)

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
31.07.2019

Organ Kontrolujący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Ocena przestrzegania ustawy o zakazie palenia tytoniu.

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
19.07.2019; 26.07.2019; 31.07.2019

Organ Kontrolujący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2,5,8,9 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r poz. 59)

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
09.07.2019

Organ Kontrolujący:
Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych na stronę decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 19.12.2018r nr 17/NS/HP432-110/D115 R102/2018

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
27.03.2019

Organ Kontrolujący:
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
22.02.2019

Organ Kontrolujący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, ocena przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu - Wodny Park Tychy

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
14.02.2019 - 14.02.2019

Organ Kontrolujący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarnego - Wodny Park Tychy

Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
5 dni w terminie 01.02.2019 - 11.03.2019

Organ Kontrolujący:
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp
Przepisy dotyczace legalności zatrudnienia

Zalecenia pokontrolne:
Zgodnie z wydanym nakazem z dnia 11.03.2019r.
 
 
Kontrola Data:
20.11.2018 - 28.11.2018

Organ Kontrolujący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt.2,5,8,9 i ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r poz. 1261 ze zm.)

Zalecenia pokontrolne:
Zgodnie z Protokołem kontroli 247/1217/NS/HP/2018 z dnia 28.11.2018r i Decyzją 17/NS/HP.432-110/D115 R102/2018 z dnia 19.12.2018r.
 
 
Kontrola Data:
10.10.2018 - 10.10.2018

Organ Kontrolujący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie sprawdzenia dokumentacji bieżącej obserwacji wody na pływalni

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
24.09.2018 - 27.09.2018

Organ Kontrolujący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Pobór próbek wody zgodnie z harmonogramem

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
9 dni w terminie 20.09.2018 - 19.10.2018

Organ Kontrolujący:
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Badanie wypadku przy pracy

Zalecenia pokontrolne:
Zgodnie z wydanym nakazem z dnia 19.10.2018 i wystąpieniem z dnia 23.10.2018
 
 
Kontrola Data:
12.07.2018 - 12.07.2018

Organ Kontrolujący:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola obiektu - bezpieczne wakacje 2018

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
02.07.2018 - 02.07.2018

Organ Kontrolujący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena stanu sanitarnego placówki wypoczynku dzieci i młodzieży

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
26.09.2017 - 27.09.2017

Organ Kontrolujący:
WFOŚiGW w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW na podstawie umowy pożyczki nr: 36/2016/82/OW/ok/P z 21.03.2016r.

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
24.05.2017 - 24.05.2017

Organ Kontrolujący:
WFOŚiGW w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW na podstawie umów nr:182/2015/82/OW/ot/U i 65/2016/82/OW/ot/U

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
01.07.2016 - 14.07.2016

Organ Kontrolujący:
Naczelnik II Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

Zakres przedmiotowy kontroli:
Podatek od towarów i usług za kwiecień 2016. Aktualność danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym na dzień wszczęcia kontroli

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
14.06.2016 - 14.06.2016

Organ Kontrolujący:
WFOŚiGW w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach umowy pożyczki Nr 115/2015/82/02/nt/P

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
13.10.2015 - 13.10.2015

Organ Kontrolujący:
WFOŚiGW w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
30.09.2015 i 07.10.2015

Organ Kontrolujący:
WIOŚ w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Oczyszczalnia Ścieków

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
22.04.2015 - 29.04.2015

Organ Kontrolujący:
Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Prawo pracy, BHP, badanie wypadku przy pracy

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
17.11.2014 - 28.11.2014

Organ Kontrolujący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2,5,8,9 i ust. 2 Ustawy z dnia 14.03.1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r Nr 212 poz. 1263 ze zm.)

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
11.12.2013 - 19.12.2013

Organ Kontrolujący:
Inspekcja Ochrony Środowiska WIOŚ w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
18.10.2013
21.10.2013 - 22.10.2013
24.10.2013 - 25.10.2013
28.10.2013 - 29.10.2013
31.10.2013

Organ Kontrolujący:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku

Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

2. Ustalanie uprawnień doświadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków oświadczenia emerytalne i rentowe

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych


Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 
 
Kontrola Data:
03.09.2013

Organ Kontrolujący:
WFOŚiGW w Katowicach

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach - "Zabudowa trzeciego agregatu prądotwórczego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tychach-Urbanowicach - zadanie główne"

Zalecenia pokontrolne:
brak zaleceń pokontrolnych
 

wstecz

Podmiot udostępniający informację: RCGW S.A.
Osoba odpowiedzialna: Barbara Mazur
Osoba wprowadzająca informację: Barbara Mazur
Data wytworzenia informacji: 2014-03-31 14:03:52


Rejestr zmian
2020-01-28 11:25:13 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2020-01-28 11:21:21 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2020-01-02 14:24:12 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-10-14 10:20:48 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-08-20 12:51:05 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-08-20 12:48:43 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-07-24 09:25:08 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-07-24 09:16:23 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-03-28 11:06:12 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-03-12 09:18:02 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-02-27 13:22:52 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-02-21 09:09:43 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2019-01-15 12:12:29 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2018-10-31 13:07:19 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu
2018-10-11 14:26:34 Barbara Mazur - Modyfikacja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email