Nowości w serwisie:

Instruktor Surfingu

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach. 
Jesteśmy  liderem w zastosowaniu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków, wytwórcą energii z odnawialnych źródeł  oraz   kreatorem nowoczesnych metod i strategii  zarządzania.
Jesteśmy inwestorem  i przyszłym eksploratorem Parku Wodnego w Tychach.
 
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Instruktor Surfingu
Miejsce pracy: Wodny Park Tychy
Strefa surfingu
 

Zadania:
 • zorganizowanie i prowadzenie programów zajęć o różnym stopniu zaawansowania,
 • praktyczne prowadzenie zajęć ruchowo – instruktażowych, zgodnie z zatwierdzonym „Instruktażem zajęć”,
 • stałe sprawowanie opieki nad osobą korzystającą z Surfingu,
 • wyjaśnianie i egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • promowanie strefy poprzez organizowanie pokazów własnych umiejętności i technik surfowania,
 • prawidłowa obsługa wyposażenia w Strefie, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami obsługi, kontrola stanu technicznego i jakości sprzętu,
 • zapewnienie obsługi klienta na najwyższym poziomie,
 • budowanie pozytywnego wizerunku Wodnego Parku tychy i kontaktu z klientem.


Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • ukończone kursy uprawniające do prowadzenia zajęć, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
 • tematyczna wiedza z zakresu organizacji i prowadzenia zajęć instruktażowych,
 • zorientowanie na klienta,
 • koncentracja, podzielność uwagi, spostrzegawczość i refleks,
 • samodzielność, kreatywność, samodyscyplina, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność,
 • skuteczna realizacja postawionych celów oraz umiejętność aktywnego poszukiwania rozwiązań,
 • dyspozycyjność – praca w równoważnym czasie pracy,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.  

Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie oraz przyjazne środowisko pracy,
 • motywacyjny system wynagrodzeń,
 • szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim pocztą elektroniczną na adres : rcgw@rcgw.pl  lub złożenie go w siedzibie firmy w Tychach Al. Marszałka Piłsudskiego 12. 

Nadesłanych zgłoszeń nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 
 
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w Tychach Al. Marszałka Piłsudskiego 12, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2135.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email