Nowości w serwisie:

Wizyta studentów z UŚ

W dniach 06.11.2015 r. (20 osób) i 09.11.2015 r. (23 osoby) odbyła się wycieczka studentów z Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi 1 roku magisterskich studiów uzupełniających kierunku ochrona środowiska w ramach przedmiotu „Odpady – gospodarowanie i wpływ na środowisko”. Wycieczki te odbywają się, co roku od kilku lat. Studenci w ramach tego przedmiotu odbywają wycieczki do nowoczesnych zakładów zajmujących się zagospodarowaniem różnych typów odpadów.

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email