Nowości w serwisie:

Wizyta gości z Ukrainy

W dniu 10.10.2016r. Oczyszczalnię Ścieków Tychy-Urbanowice odwiedziła delegacja z Ukrainy. Wśród Gości znaleźli się przedstawiciele Ukraińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Wodno-Kanalizacyjnych (UKRVODOKANALEKOLOGIA) tj. Prezes Stowarzyszenia i były Dyrektor wodociągów w mieście Chmielnicki: Yurii Zherlitsyn oraz Alexander Romaniuk – Dyrektor Stowarzyszania. Tyską oczyszczalnię zaszczycił swoją obecnością również Alexander U. POPOV – Dyrektor Centrum Informacji o Wodzie Miasta Kjjów, doktor nauk technicznych i były Dyrektor wodociągów w Kijowie.
Wspomniane stowarzyszenie ekologiczne, z siedzibą w Kijowie, jest organizacją zrzeszającą kilkadziesiąt ukraińskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz kilka tysięcy firm z branży wod-kan, w tym dostawców technologii i urządzeń oraz firm budowlanych. Prężnie działające stowarzyszenie organizuje sympozja, konferencje, szkolenia, tworzy bazy danych zawierające informacje o branży oraz zapewnia wsparcie rozwojowe sektora wod-kan na Ukrainie.
Celem przyjazdu do Polski gości zza wschodniej granicy była chęć zapoznania się z nowymi technologiami oraz dobrymi praktykami w zakresie szerokorozumianej gospodarki wodno-ściekowej. Wizyta w Tychach była związana z planem efektywnego wykorzystywania biogazu w oczyszczalniach ścieków na Ukrainie. Goście byli pod wrażeniem wykorzystania potencjału oczyszczalni ścieków w zakresie produkcji prądu i ciepła z biogazu. Szczególną uwagę skoncentrowano na osiągnięciu przez tyską oczyszczalnię 150% samowystarczalności energetycznej, co stało się przedmiotem wielu dalszych rozważań i dyskusji. RCGW S.A. posłużyło również jako przykład dobrej praktyki w zakresie pozyskiwania ekologicznych funduszy wojewódzkich i krajowych na inwestycje związane z rozwojem oczyszczalni.

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email