Nowości w serwisie:

Oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków Tychy-Urbanowice oczyszcza ścieki z terenu miasta Tychy zarówno te od mieszkańców jak i od zakładów przemysłowych. Jest to mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków z możliwością wspomagania chemicznego w zakresie redukcji fosforu.

Według pozwolenia wodno - prawnego, stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Gostyni nie mogą przekraczać:
  • BZT 5 - 15 mg/l i poniżej,
  • CHzT - 125 mg/l i poniżej,
  • zawiesina - 35 mg/l i poniżej,
  • azot ogólny - 10 mg/l i poniżej,
  • fosfor ogólny - 1 mg/l i poniżej,
  • węglowodory ropopochodne - 15 mg/l i poniżej,
  • chrom ogólny: 0,5 mg/l i poniżej,
  • cynk: 2,0mg/l i poniżej,
  • nikiel: 0,5mg/l i poniżej,
  • ołów: 0,5mg/l i poniżej.

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email