Nowości w serwisie:

Odnawialne źródła energii

Oczyszczalnia Ścieków w Tychach Urbanowicach jest pionierem w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Spośród nich należy wymienić:
 
1. Biogaz - podstawowe i najważniejsze odnawialne źródło energii. Powstaje w procesie fermentacji osadów ściekowych i substancji wspomagających. Na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowane są dwie Wydzielone Komory Fermentacyjne, w których przebiega proces fermentacji metanowej osadów. W procesie tym powstaje biogaz, o 60% udziale metanu. Biogaz spalany jest w trzech agregatach kogeneracyjnych o mocy:
  • Dwa agregaty o mocy elektrycznej 345 kW i cieplnej 531 kW każdy
  • Jeden agregat o mocy elektrycznej 400 kW i cieplnej 394 kW
W ten sposób w procesie spalania biogazu produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Produkcja energii elektrycznej z biogazu pozwala średnio na pokrycie ponad 150% zapotrzebowania energii elektrycznej oczyszczalni ścieków co umożliwia jej całkowitą samowystarczalność energetyczną. Natomiast energia cieplna wytworzona w agregatach wykorzystywana jest do podgrzewania komór fermentacyjnych do stałej temperatury 38oC oraz ogrzewania budynków na oczyszczalni.
 
Na energię elektryczną wytworzoną w agregatach prądotwórczych Spółka otrzymuje tzw. zielone certyfikaty, które następnie sprzedawane są na Towarowej Giełdzie Energii.
  
2. Ścieki oczyszczone -  wykorzystywane jako źródło chłodu w układzie chłodzenia agregatów kogeneracyjnych. Ponadto planuje się, że ścieki oczyszczone będą wykorzystywane w instalacji klimatyzacji i wentylacji nowopowstającego budynku administracyjnego jako źródło energii potrzebnej do wytworzenia ciepła/chłodu w zależności od pory roku zima/lato.

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email