Nowości w serwisie:

PROJEKT GOSPODARKA ŚCIEKOWA W TYCHACH

Projekt „Gospodarka Ściekowa w Tychach” rozpoczął się w 2005r., a został zakończony w roku 2010.
Głównymi celami Projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa czystości wód i gleby oraz dostosowanie Gospodarki wodno-ściekowej do dyrektyw UE.

Wartość inwestycji wyniosła 135 000 000 EUR (w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności 75 093 900 EUR).
W ramach projektu wybudowanych zostało 337,00km długości sieci kanalizacyjnej, uregulowano 33,00km rowów i potoków oraz  wybudowanych zostało  27 szt. pompowni ścieków.   
Z inwestycji „Gospodarka Ściekowa w Tychach” skorzystało 19 500 mieszkańców Tychów.
  • Projekt osiągnął  wszystkie zakładane cele rzeczowe, uzyskano  efekt księgowy i ekologiczny.
  • Rozliczono finansowo  i rzeczowo pożyczkę
  • Przeprowadzono nadzór w okresie zgłaszania wad i gwarancji.
  • Przeprowadzone zostały wszystkie niezbędne kontrole na poziomie krajowym i Unijnym
  • Inwestycja jako jedna z pierwszych w Polsce, została zakończona i rozliczona, a efekt ekologiczny w 100% osiągnięty.

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email