Nowości w serwisie:

Zarządzanie Środowiskowe EMAS

RCGW S.A. wdrożyła wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1221 / 2009 z dnia 25.11.2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). W dniu 25.02.2011 został przeprowadzony przez niezależnego weryfikatora

TUV NORD audit systemu EMAS, który zakończył się zatwierdzeniem przez weryfikatora deklaracji środowiskowej RCGW S.A. za 2010 rok.
Wdrożenie i pozytywna weryfikacja systemu EMAS jest efektem ciągłego doskonalenia procesów realizowanych przez Spółkę w obszarach działalności środowiskowej.

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email