Nowości w serwisie:

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Księga Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. określa ogólną politykę społecznej odpowiedzialności Spółki, dokumentuje wewnętrzny System i stanowi podstawę jego funkcjonowania i doskonalenia. System Społecznej Odpowiedzialności Biznesu RCGW S.A. odpowiada organizacji i pełnemu zakresowi działania Spółki. Uwzględnia on zarówno procesy wewnętrzne jak i relacje między Spółką a interesariuszami, a także działania wynikające z obowiązujących przepisów prawno – administracyjnych.


Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. deklaruje również, iż za fundament swojej działalności uznaje powszechnie przyjęte normy postępowania etycznego właściwe dla celu i zakresu działania Spółki. RCGW S.A. zbudowało swój system społecznej odpowiedzialności zgodnie z wymaganiami określonymi w normie SA8000: 2008 – „Społeczna odpowiedzialność 8000” i stosuje go w zakresie swojej działalności. Ponadto, Spółka dobrowolnie deklaruje, iż uznaje ISO 26000: 2012 – „Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności”, za dokument odniesienia zawierający wytyczne w zakresie społecznej odpowiedzialności i w związku z tym wdraża i stosuje rozwiązania organizacyjne inspirowane również tą normą.

 

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email