Nowości w serwisie:

WŁADZE SPÓŁKI

Władze Spółki stanowią:
  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie:
  • Prezydent Miasta Tychy - mgr inż. Andrzej Dziuba

Rada Nadzorcza:
  • Stanisław Jagoda
  • Mieczysław Podmokły
  • Krzysztof Setlak
  • Teodor Urbanik
  • Aleksandra Zamasz

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu
mgr inż. Zbigniew Gieleciak

e-mail: z.gieleciak@rcgw.plNOTKA BIOGRAFICZNA - mgr inż. ZBIGNIEW GIELECIAK
Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wielu kierunków studiów podyplomowych, w tym w zakresie prawa patentowego na Uniwersytecie Śląskim, zarządzania finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zarządzania projektem  funduszy europejskich, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także Szkoły Controllingu.
Od 2001 r. Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach oraz Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy (MAO) ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PE/024 „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz w latach 2010-2014 Doradca Prezydenta Miasta Tychy w zakresie infrastruktury drogowej, w tym modernizacji drogi krajowej DK1.
Czynny uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, członek zespołu realizującego projekt Foresight dla Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego oraz członek Powiatowej Rady Zatrudnienia i Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Specjalista grupy roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Rzecznik patentowy i autor kilku patentów.
Laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym Złotej Odznaki Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju gospodarki wodnej, jako osoba szczególnie zasłużona dla ochrony środowiska w kraju oraz medalem „Za Długoletnią Służbę”. W 2016r. uhonorowany nagrodą Aquaeductus za najlepszy referat przedstawiony na V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn.: „Innowacyjność w Wodociągach i Kanalizacji”.


Wiceprezes Zarządu
mgr Aneta Dąbrowska

e-mail: a.dabrowska@rcgw.pl

 
Prokurenci:
  • Tomasz Bacza - Prokura łączna
  • Mirosław Sojka - Prokura łączna

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email