Nowości w serwisie:

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA

Proszę wybrać jedną z dostępnych opcji do wyboru, co pozwoli nam przy formułowaniu wniosków z ankiety zaklasyfikować Państwa do odpowiedniej kategorii klientów:

Dotyczy firm:

Jak długo współpracuje Pan(i) z naszą Firmą?:

Jak ocenia Pan(i) jakość usług świadczonych przez naszą firmę?

Jak ocenia Pan/Pani poszczególne elementy współpracy?

Kompetencje pracowników


Sposób załatwienia
zapytania/reklamacji


Podpisanie umowy


Obsługa rozliczeń
za odprowadzane ścieki
lub inne usługi


Czas oczekiwania -
terminowość załatwiania spraw


Uprzejmość pracownika -
kultura osobista


Pozyskiwanie informacji
i porad

Co jest dla Pana(i) najważniejsze podczas załatwiania sprawy w RCGW S.A. (proszę wybrać dwie odpowiedzi)

Z jakiego sposobu dostępu do informacji na temat usług RCGW S.A. korzysta Pan(i) najczęściej?

Czy polecilibyście Państwo korzystanie z naszych usług innym osobom/firmom?

Czy kontaktował się Pan(i) z RCGW S.A. w sprawie usunięcia awarii?

Jak ocenia Pan(i) szybkość reagowania naszej firmy na zgłoszone awarie?
(Jeśli na poprzednie pytanie udzielił(a) Pan(i) odpowiedź nie, to proszę w obecnym pytaniu wybrać opcję nie dotyczy)


Jak ocenia Pan(i) wpływ działalności naszej firmy na środowisko naturalne w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków?

Jakimi informacjami dotyczącymi RCGW S.A. byliby Państwo zainteresowani?

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email