Nowości w serwisie:

WNIOSKI I FORMULARZE

Wnioski i dokumenty dotyczące umów oraz płatności 

Polecenie zapłaty
Odwołanie zgody na obciążanie rachunku w drodze polecenia zapłaty
Wniosek aktualizacyjny
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na E-Fakturę
Oświadczenie o odwołaniu zgody na E-Fakturę
Formularz zgłoszenia reklamacji/skargi
Regulamin iBOK
Upoważnienie do odbioru dokumentów
Wzór umowy o odprowadzanie ścieków dla odbiorców indywidualnych sieci RCGW S.A.
Wzór umowy o odprowadzanie ścieków dla odbiorców indywidualnych sieci RPWiK  

Wnioski i formularze dotyczące procedury przyłączeniowej oraz usług dodatkowych

FZ-7.2-1 Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
FZ-7.2-2 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej
FZ-7.2-3 Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót
FZ-7.2-4 Zgłoszenie weryfikacji  włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej
FZ-7.2-5 Protokół z weryfikacji włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej
FZ-7.2-6 Formularz ogólnych warunków technicznych wykonania robót
FZ-7.2-9 Wniosek o dokonanie uzgodnienia lokalizacyjnego/branżowego
FZ-7.2-10 Wniosek o wydanie zapewnienia o możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej
FZ-7.2-13 Wniosek o ustalenie przyczyn awarii na przewodach kanalizacyjnych niestanowiących własności RCGW S.A.
FZ-7.2-14 Wniosek o ustalenie przyczyn uciążliwości odorów na terenie prywatnych nieruchomości na przewodach kanalizacyjnych niestanowiących własności RCGW S.A.
FZ-7.2-15 Wniosek o doradztwo techniczne w terenie
FZ-7.2-16 Wniosek o nadzór branżowy
FZ-7.2-17 Wniosek o zadymianie przewodów kanalizacyjnych niestanowiących własności RCGW S.A.
FZ-7.2-20 Zlecenie wykonania usługi czyszczenia/udrożenienia/teleinspekcji przewodu kanalizacyjnego
FZ-7.2-21 Protokół z wykonania usługi czyszczenia/udrożnienia/teleinspekcji przewodu kanalizacyjnego
FZ-7.2-22 Wniosek o wydanie warunków technicznych dla montażu zabudowy podlicznika dla celów opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej
FZ-7.2-23 Zgłoszenie odbioru montażu zabudowy nowego podlicznika dla celów opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej
FZ-7.2-24 Protokoł z odbioru montażu zabudowy podlicznika dla celów opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej
FZ-7.2-25 Zgłoszenie wykonania usługi rozplombowania zaplombowania podlicznika wody bezpowrotnie zużytej
FZ-7.2-26 Protokoł z wykonania usługi zaplombowania podlicznika wody bezpowrotnie zużytej
FZ-7.2-27 Instrukcja dla osób planujących montaż zabudowę podlicznika do celów rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej
FZ-7.2-28 Informacja o ochronie danych osobowych

 

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email