Nowości w serwisie:

TARYFA, CENNIK USŁUG

Informacje dotyczące cen za usługi świadczone przez RCGW S.A.
 
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. informuje, iż na mocy Uchwały Nr XXXVII/576/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017 roku, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy w okresie od dnia 1.07.2017 r.  do 31.12.2017 r.

Taryfa obowiązująca od dnia 01.07.2017

Informuje się, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 poz. 139 z późniejszymi zmianami), od dnia 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r. na terenie Gminy Tychy obowiązywać będzie następująca taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfa obowiązująca do dnia 30.06.2017

Informuje się, iż z dniem 15.09.2017r. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. wprowadza nowy "Cennik usług dodatkowych świadczonych przez RCGW S.A."

Cennik

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email