Ekolaur XX-lecia dla RCGW S.A

Na uroczystej gali zorganizowanej przez Polską Izbę Ekologii wręczono prestiżowe nagrody za całokształt działalności na rzecz środowiska naturalnego. Ekolaurem XX-lecia nagrodzone zostało również Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.

RCGW S.A. nagrodzono za "Wieloletnie działania i przedsięwzięcia w zakresie poszanowania energii, klimatu, wody, ochrony środowiska oraz wpływ na zrównoważony rozwój Miasta Tychy".

- Ta nagroda to przypieczętowanie 20 lat działalności naszej spółki na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego. Stale realizowane inwestycje pozwoliły w ciągu tych 20 lat na skanalizowanie 99,6% Tychów, osiągnięcie samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków na poziomie 210% (jedynej takiej w Polsce), a także na synergię oczyszczalni z Wodnym Parkiem Tychy - podkreśla Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu RCGW S.A.

Ekolaury przyznawane przez Polską Izbę Ekologii od 2002 roku. RCGW S.A. kilkukrotnie znajdowało się już w gronie laureatów tej nagrody. W 2006 roku spółkę nagrodzono za modernizację biologicznej części oczyszczalni ścieków, rok później za budowę bioelektrociepłowni, a w 2010 roku za efektywne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery wraz ze zmniejszeniem hałasu do otoczenia. W 2011 roku projekt bioelektrociepłowni w tyskiej oczyszczalni ścieków, a także projekt modernizacji obiektu zostały uhonorowane podwójnym Ekolaurem Dekady.

Ekolaury są przyznawane w dziewięciu kategoriach: Gospodarka wodno-ściekowa; Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami; Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii; Ekoprodukt, zielone technologie; Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody; Energooszczędność, efektywność energetyczna; Czystsza Produkcja; Gmina, związek gminny przyjazny środowisku oraz Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.

Wydrukuj stronę