Władze spółki

Władze Spółki stanowią:

  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • Rada Nadzorcza


Walne Zgromadzenie:

  • Prezydent Miasta Tychy - Maciej Gramatyka

Rada Nadzorcza:

  • Marcin Szczawiński
  • Damian Żołędziewski
  • Andrzej Kotala
  • Iwona Kiwior

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu
mgr inż. Zbigniew Gieleciak
e-mail: z.gieleciak@rcgw.pl

 

NOTKA BIOGRAFICZNA - mgr inż. ZBIGNIEW GIELECIAK

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz kilku kierunków studiów podyplomowych.
Od wielu lat pełni szereg funkcji w różnych instytucjach regionalnych  i krajowych. Od 2000 roku jest Prezesem Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, a od 2001 roku jest Prezesem Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.

Zrealizował wiele przedsięwzięć w różnych obszarach życia gospodarczego  i społecznego. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” - jednego z największych w Polsce projektów zrealizowanych ze środków Funduszu Spójności UE , a w latach 2010-2014 Doradca Prezydenta Miasta Tychy w zakresie infrastruktury drogowej. Nadzorował realizację modernizacji drogi krajowej DK1 Katowice-Bielsko na odcinku Tychów.

Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1,2 mld zł, w tym przeprowadził modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach doprowadzając ją do jednej z najbardziej efektywnych energetycznie oczyszczalni w Europie. Jest inicjatorem budowy Wodnego Parku Tychy, który pod jego kierunkiem został wybudowany i jest zarządzany. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów rekreacji wodnej w Polsce.  

Jest kreatorem rozwiązań w zakresie produkcji biogazu i efektywnego wykorzystania zielonej energii. Uzyskane w tym zakresie wyniki uplasowały RCGW S.A. na pozycji lidera pod względem bilansu energetycznego wśród przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych  w Europie. 

W latach 2016-2021 był Wiceprzewodniczącym Rady Krajowej Izby Gospodarczej.  Jest inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć wspierających  i integrujących zarówno lokalnych, jak i regionalnych przedsiębiorców działających na terenie Śląska. Samorząd gospodarczy, którym kieruje, realizuje projekty  wspierające rozwój przedsiębiorstw w regionie, a ze środków pozyskanych przez Izbę w wysokości ponad 40 mln zł utworzonych zostało ponad 350 nowych firm. 

Czynny uczestnik zespołów doradczych i eksperckich, członek Śląskiego Forum Ekspertów oraz przez 12 lat członek Powiatowej Rady Zatrudnienia i członek Rady Gospodarki Wodnej przy Rejonowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Od 2016 roku Wiceprzewodniczący, a od 2022 Przewodniczący Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Członek Rady Społecznej Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej oraz członek Rady Naukowej GIG w Katowicach. Rzecznik patentowy i autor kilkunastu patentów. Opracował około 100 wniosków patentowych i około 500 zgłoszeń znaków towarowych do ochrony.

Brał czynny udział w opracowaniu 1-szej w Polsce Regionalnej Strategii Innowacji dla Śląska, której celem było wypracowanie wizji innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego. Od kilkunastu lat jest członkiem władz Śląskiego Klastra Wodnego, a w latach 2019-2022 był jego Prezesem. W latach 2014-2021 ekspert Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) , które stanowią szkielet dla prowadzenia badań i rozwoju, tworzenia  innowacyjnych rozwiązań w  gospodarce.

Za swą działalność został odznaczony i wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

 

Wiceprezes Zarządu
mgr Aneta Dąbrowska
e-mail: a.dabrowska@rcgw.pl


Prokurenci:

  • Tomasz Bacza - Prokura łączna
  • Mirosław Sojka - Prokura łączna

 

Wydrukuj stronę