FAQ

Jak złożyć reklamację?

Jakie są zasady rozliczania wody bezpowrotnie zużytej, wykorzystywanej np. do podlewania ogródka?

W jaki sposób ustalana jest ilość odprowadzanych ścieków?

Czy istnieje możliwość podpisania indywidualnych umów i prowadzenia odrębnych rozliczeń dla budynków wielolokalowych?

Jakie dokumenty należy przedłożyć w celu zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków?

Kto może zawrzeć umowę o odprowadzanie ścieków z RCGW S.A.?

Jak czytać naszą fakturę?

Gdzie się znajdujemy oraz kiedy pracujemy?

 

Wydrukuj stronę