Ankieta satysfakcji klienta

Proszę wybrać jedną z dostępnych opcji do wyboru, co pozwoli nam przy formułowaniu wniosków z ankiety zaklasyfikować Państwa do odpowiedniej kategorii klientów:*
Dotyczy firm:*
Jak długo współpracuje Pan(i) z naszą Firmą?:*
Jak ocenia Pan(i) jakość usług świadczonych przez naszą firmę?*
Jak ocenia Pan/Pani kompetencje pracowników?*
Jak ocenia Pan/Pani sposób załatwienia zapytania/reklamacji?*
Jak ocenia Pan/Pani podpisanie umowy?*
Jak ocenia Pan/Pani obsługę rozliczeń za odprowadzane ścieki lub inne usługi?*
Jak ocenia Pan/Pani czas oczekiwania - terminowość załatwiania spraw?*
Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość pracownika - kulturę osobistą?*
Jak ocenia Pan/Pani pozyskiwanie informacji i porad?*
Co jest dla Pana(i) najważniejsze podczas załatwiania sprawy w RCGW S.A.?*
Z jakiego sposobu dostępu do informacji na temat usług RCGW S.A. korzysta Pan(i) najczęściej?*
Czy polecilibyście Państwo korzystanie z naszych usług innym osobom/firmom?*
Czy kontaktował się Pan(i) z RCGW S.A. w sprawie usunięcia awarii?*
Jak ocenia Pan(i) szybkość reagowania naszej firmy na zgłoszone awarie? (Jeśli na poprzednie pytanie udzielił(a) Pan(i) odpowiedź nie, to proszę w obecnym pytaniu wybrać opcję nie dotyczy)?*
Jak ocenia Pan(i) wpływ działalności naszej firmy na środowisko naturalne w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków?*
Jakimi informacjami dotyczącymi RCGW S.A. byliby Państwo zainteresowani?
Zatwierdź
Wydrukuj stronę