Oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków Tychy-Urbanowice oczyszcza ścieki z terenu miasta Tychy zarówno te od mieszkańców jak i od zakładów przemysłowych. Jest to mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków z możliwością wspomagania chemicznego w zakresie redukcji fosforu.

Według pozwolenia wodno - prawnego, stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Gostyni nie mogą przekraczać:
BZT 5 - 15 mg/l i poniżej,
CHzT - 125 mg/l i poniżej,
zawiesina - 35 mg/l i poniżej,
azot ogólny - 10 mg/l i poniżej,
fosfor ogólny - 1 mg/l i poniżej,
węglowodory ropopochodne - 15 mg/l i poniżej,
chrom ogólny: 0,5 mg/l i poniżej,
cynk: 2,0mg/l i poniżej,
nikiel: 0,5mg/l i poniżej,
ołów: 0,5mg/l i poniżej.
 

Wydrukuj stronę